Betingelser for brug

Følgende betingelser gælder for enhver brug af Forbrugerviden.dk (dette websted og dets indhold), herunder ved køb af produkter eller ydelser, som Forbrugerviden.dk henviser til.

Betingelserne gælder fra 25. april 2019, og erstatter alle tidligere versioner.

Hjemmesiden

Forbrugerviden.dk er en onlinetjeneste indeholdende artikler med viden om produkter og serviceydelser til forbrugere. Sekundært indhenter og fremviser hjemmesiden priser på relevante produkter og serviceydelser, og henviser til forhandlere af disse.

Ejerforhold

Forbrugerviden.dk ejes og drives af:

Forbrugerviden.dk
c/o Jesper Nerløe
Gildbrovej 16, 4. – 1
2635   Ishøj
Email: kontakt@forbrugerviden.dk

Produkter og ydelser

Forbrugerviden.dk sælger eller forhandler ikke produkter eller serviceydelser, men henviser til produkter og serviceydelser fra tredjeparts-virksomheder. Henvisningen sker i forbindelse med annoncering på hjemmesiden.

Priser

Forbrugerviden.dk indhenter dagligt priser fra tredjeparts-virksomheder via feeds fra annoncenetværk. Alle nævnte priser er i danske kroner, inkl. moms, hvor andet ikke er angivet. Der tages forbehold for fejl og mangler i de oplyste pris- og produktinformationer. Forbrugerviden.dk er ikke ansvarlig for prisernes korrekthed eller øvrige fejl og mangler.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Enhver brug af Forbrugerviden.dk sker på eget ansvar og Forbrugerviden.dk kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Forbrugerviden.dk eller produkter og/eller ydelser leveret af Forbrugerviden.dk. Endvidere fraskriver Forbrugerviden.dk sig ansvaret for problemer og tab, opstået grundet forhold uden for Forbrugerviden.dks kontrol – herunder strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware eller software, vira, hackerangreb eller andre force majeure-tilstande. Forbrugerviden.dk hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold, og det maksimale erstatningsansvar over for dig som kunde, kan aldrig overstige et beløb svarende til det beløb, du betalte i forbindelse med dit køb.

Persondata

Forbrugerviden.dk registrerer ikke persondata med mindre du selv vælger at oplyse disse. Der er tre måder, hvorpå du frivilligt afgiver oplysninger, der kan indeholde dine persondata:

  • Mails: hvis du kontakter Forbrugerviden.dk via mail, oplyser du din e-mailadresse og evt. dit navn. Alle korrespondancer foretaget via e-mail lagres på en sikker server, som Forbrugerviden.dk og dennes leverandør af webplads har adgang til.
  • Cookies: ved at acceptere cookies, registrerer Forbrugerviden.dks statistikprogram oplysninger om bl.a. din browser, navnet på den by din internetforbindelse oplyser samt en række andre oplysninger. Se Forbrugerviden.dks Cookie-politik.
  • Nyhedsmails.

Forbrugerviden.dk bruger i øvrigt ikke registrerede oplysninger til at identificere personer, som benytter webstedet.

Ophavsret

Alt indhold på Forbrugerviden.dk er omfattet af dansk lov om ophavsret og ejes, med undtagelse af produktfotos og logoer fra tredjepart, af Forbrugerviden.dk. Det betyder, at du ikke må kopiere, modificere og/eller publicere tekst, grafik eller andet indhold fra webstedet, uden skriftlig tilladelse fra Forbrugerviden.dk. Det er dog tilladt at downloade, kopiere og gemme information til eget personlige brug. I øvrigt henvises til loven om ophavsret.

Ændring af betingelser

Forbrugerviden.dk kan ændre betingelserne på denne side uden forudgående varsel.

Værneting

Eventuelle tvister skal løses efter dansk ret og ved en dansk domstol i den retskreds, hvor Forbrugerviden.dk er hjemhørende.