Halogenpæren udfaset

Halogenpæren er udfaset – Hvad er alternativet?

Halogenpæren er udfaset i EU – Hvad er alternativet til halogen?

Den 1. september 2018 trådte et EU-direktiv i kraft, som betyder at butikkerne ikke længere kan hjemtage nye halogenpærer. Det har betydning for dig, som hidtil har anvendt pærer med halogen. Læs herunder om udfasningen af halogenpæren, og hvilket alternativ du kan gøre brug af.

Af Jesper Nerløe / Redaktionen

5 minutters læsetid

Er det så endegyldigt slut med at købe halogenpærer?

EU-direktivet gælder ikke alle typer af halogenpærer, og direktivet omfatter primært pærer med stor lysspredning. Det vil sige hovedsageligt pæreformede halogenpærer (herunder typerne E14 og E27).

Retningsbestemte pærer, herunder populære spotpærer, visse typer af halogenpærer til skrivebordslamper samt pærer til projektører og lysmaster, er undtaget.

EU-direktivet betyder for butikkerne, at de fortsat må sælge halogenpærer, omfattet af direktivet, som de allerede har købt hjem til deres lagre. Men de må ikke længere fylde lagrene op med nye pærer.

Det vil sige, at så længe butikkerne ligger inde med restpartier af halogenpærerne, kan du som forbruger fortsat købe dem – og benytte dem i dine lamper.

Men det betyder også at du i fremtiden vil skulle udskifte dine halogen-lyskilder med el-sparepærer eller LED-pærer, når den sidste halogenpære i din husholdning har udstået sin levetid.

LED – Alternativet til halogen

Alternativet til halogen hedder LED (Light-Emitting Diode), og er en teknologi som afgiver den samme mængde lysenergi som halogen. Forskellen på de to, er dog at LED bruger op til fem gange mindre strøm.

Derved betyder skiftet fra halogen til LED, at du kan reducere din husstands el-forbrug med cirka 80 % – uden at give afkald på mængden af lys, og uden at skulle udskifte dine eksisterende lamper og armaturer.

En anden fordel ved LED-teknologien er, at pærerne har en anslået levetid på mellem 15.000 og 50.000 timer, i modsætning til halogenpærens anslåede 1.000 timer.

En positiv effekt af det, er at dine lyskilder ikke længere skal udskiftes, så ofte som hidtil.

Læs også: LED-pærer – Den store guide

Baggrund for udfasningen

Europa-parlamentet besluttede i 2009 at fastsætte nogle rammer, med fællesskabskrav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (Ecodesign).

Halogenpæren har længe været kendt for at have et højt energiforbrug, og energiforbruget har omkostninger for miljøet, forbrugerne såvel som medlemsstaterne i EU.

Hver dag bruger EU mere end 1 milliard Euro på at importere energi fra andre lande. Det medvirker til at øge priserne på el og benzin, men gør det også komplekst at sikre en tilstrækkelig og kontinuerlig energiforsyning.

Alt i alt forventes udfasningen at reducere CO2-udledningen med 15,2 millioner ton, hvilket svarer til den CO2 to millioner mennesker udleder om året. Dernæst vil EU, som følge af besparelserne, kunne reducere importen af olie med 73,8 millioner tønder.

Oprindeligt skulle halogenpæren have været udfaset den 1. September 2016. Men da de alternativerne til halogen, på daværende tidspunkt, ikke var tilstrækkeligt brugbare, valgte medlemsstaterne i EU at udskyde datoen med to år.

EU har tidligere udfaset glødepæren (2012), som følge af Europa-parlamentets direktiv 2009/125/EF – det samme direktiv, som ligger til grund for udfasningen af halogenpæren.

Kilder

Kontakt redaktionen

Er der noget i artiklen Halogenpæren udfaset, du ikke forstår eller synes du at der mangler noget? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen.