Myndigheder og organisationer

Offentlige myndigheder, og forbrugerorganisationer

Offentlige myndigheder og private forbrugerorganisationer i Danmark

I Danmark findes der myndigheder og organisationer, som varetager dine interesser som forbruger. Bliv introduceret for dem herunder, og læs om hvad de gør og hvordan de hjælper dig.

Af Jesper Nerløe / Redaktionen

4 minutters læsetid

Danske forbrugere er godt beskyttet

Som forbruger i Danmark, er du beskyttet af myndigheder og lovgivning. Desuden findes der en række klagemuligheder du kan gøre brug af, hvis du som forbruger oplever en uoverensstemmelse, som du og virksomheden ikke selv kan finde en løsning på – også når du handler over nettet.

Kontrol og sikring af forbrugerprodukter

Sikkerhedsstyrelsen er en myndighed under Erhvervsministeriet, og har til opgave at sikre dig og andre forbrugere imod farlige eller skadelige produkter.

Det kan være kontrol af tekniske produkter inden for el, vvs og andre forbrugerprodukter, med det formål at mindske risikoen for personskade eller tab af værdier.

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700   Esbjerg
Tlf. 33 73 20 00
www.sik.dk/Forbruger

Håndhævelse af regler og lovgivning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er den ansvarlige myndighed for noget af den lovgivning, som omfatter forbrugere – herunder Markedsføringsloven samt Lov om en rejsegarantifond.

Styrelsen håndhæver regler og love, der skal beskytte dig som forbruger og som skal sikre at Danmark har velfungerende markeder med en høj brugervelfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er samtidig med til at udvikle ny forbrugerpolitik og formidler forbrugerinformation til virksomheder og forbrugere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500   Valby
Tlf. 41 71 50 00
www.kfst.dk/forbrugerforhold/

Den offentlige forbrugerportal

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens portal, Forbrug.dk, finder du hjælp til at forstå dine rettigheder og dine klagemuligheder.

Det er også her du kan læse om reklamationsret, fortrydelsesret, fejl og mangler på produkter og andre relevante emner.

Få svar på forbrugerrelaterede spørgsmål

Har du spørgsmål om dine rettigheder som forbruger, om produkter eller lignende, kan du stille spørgsmål og få svar på Forbrugerhotlinen.

Det kan være spørgsmål om ombytning, reklamationsret, produktgarantier og lignende, men kan også være spørgsmål omkring problemer med specifikke produkter.

Forbrugernes "vagthund"

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, som har til opgave at beskytte forbrugerne.

Ved at føre tilsyn, sikrer myndigheden at virksomheder overholder Markedsføringsloven og anden gældende lovgivning, som har til formål at beskytte dig som forbruger.

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500   Valby
Tlf. 41 71 51 51
www.forbrugerombudsmanden.dk

Forbrugerrådet Tænk

Den private forbrugerorganisation, Forbrugerrådet Tænk, varetager forbrugernes interesser over for lovgivere og producenter.

Tænk er samtidig en medlemsorganisation, som stiller rådgivning om rettigheder og produktests til rådighed for medlemmerne. Forbrugerrådet Tænks medlemsorganisation har mere end 75.000 forbrugere som medlemmer.

Herudover udgiver Tænk et forbrugermagasin 10 gange om året, indeholdende temaer og andet forbrugerstof.

Forbrugerrådet Tænk
Fiolstræde 17 B
Postboks 2188
1017   København K
Tlf. 77 41 77 41
www.taenk.dk

Når du handler i EU

Handler du over grænserne, i et andet EU-land, kan det være praktisk at vide hvilke rettigheder du som forbruger har, i det pågældende land.

Forbruger Europa besvarer spørgsmål om forbrug, rådgiver og hjælper dig omkring dine rettigheder og klagemuligheder, når du handler i et andet EU-land.

Forbruger Europa er en del af European Consumer Centres Network, som har kontorer i alle EU-lande, men også i Norge og Island.

Netværket finansieres af EU-kommissionen samt de nationale forbrugermyndigheder.<>

Forbruger Europa
Carl Jacobsens Vej 35
2500   Valby
Tlf. 41 71 50 00
www.forbrugereuropa.dk

Kontakt redaktionen

Er der noget i artiklen Myndigheder og organisationer, du ikke forstår eller synes du at der mangler noget? Så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen.